0.0/5 rating (0 votes)

پرو لباس

پرو لباس

در بعضی متدها که الگو و دوخت بدون پرو انجام می شود، دست شما را برای تغییر در مدل لباس می بندد.

به نظر من در پرو لباس شما این امکان را دارید که انتخاب اولیه خود را تغییر دهید و قسمت هایی را حذف و یا اضافه کنید.

برای پرو لباس باید وقت زیاد با حوصله و دقت بیشتری گذاشت.

حتما پوشیدن لباس زیر مناسب، کفش مناسب به شما کمک میکند که بهترین نظر را درمورد لباستان بدهید.

قرار دادن تکه های تزئینی و جا به جا کردن آنها روی لباس در موقع پرو، کوتاه کردن قد لباس و  آستین و بازتر کردن یقه یا باریک تر کردن مدل یقه تغییراتی است که شما میتوانید در لباستان ایجاد کنید.

آنچه باید بدانیم